UVJETI KORIŠTENJA

GLAVA I.  OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Internetska stranica www.karting-arena.comu vlasništvu je trgovačkog društva SPORTKART d.o.o. za trgovinu i usluge, Avenija Dubrovnik 15/33, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, upisan u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 20156458678, MBS: 080863079, IBAN: HR62 2360 0001 1023 9697 9, otvoren kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.
Nositelj svih prava na Internet stranici www.karting-arena.com (dalje: Internet stranica) je trgovačko društvo SPORTKART d.o.o.
Svi podaci na Internet stranici prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Prodavatelj ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti) utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.karting-arena.com, online kupnje i kupnje u poslovnici.
Prodavatelj ove Uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, kao i direktnom kupnjom proizvoda u poslovnici Prodavatelja smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.karting-arena.com u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.
Pojmovi
Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:
Prodavatelj je trgovačko društvo SPORTKART d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem na adresi Avenija Dubrovnik 15/33, 10 000 Zagreb.
Poslovnica predstavlja mjesto Prodavatelja na kojem se može obaviti direktna kupnja i ostale usluge, a koja je smještena na lokaciji Avenija Dubrovnik 15/33, 10 000 Zagreb.
Internet stranica označava Internet stranicu www.karting-arena.com.
Poslovnica predstavlja prodajna mjesta prodavatelja SPORTKART d.o.o.
Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.
Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluge Internet prodaje (Online kupnje) na Internet stranici.
Kupac je korisnik koji putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu prodavatelju, te isplati kupoprodajnu cijenu,  ili neposrednim dolaskom u Poslovnicu obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.
Posjetitelj korisnik koji pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).
Korisnički podaci predstavljaju cjelinu koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Internet stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.
Korištenje Internet stranice predstavlja pristup stranici www.karting-arena.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet prodaje.
Usluga Internet prodaje (Online kupovina) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.
Usluga prodaje u Poslovnici (Direktna kupnja) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju svih raspoloživih proizvoda neposredno u Poslovnici Prodavatelja, u kojoj Prodavatelj trajno obavlja svoju djelatnost.
Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om.
Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.
Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na Internet stranici, a koje je moguće kupiti putem Internet prodaje te cijeli asortiman proizvoda izložen u Poslovnici, koje je moguće kupiti putem prodaje u Poslovnici.
Sadržaj uključuje :
–          sve informacije s Internet stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
–          sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima
–          informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju
–          informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
–          Podaci o Prodavatelju
Usluga označava uslugu elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Internet stranice u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu te uslugu direktne trgovine neposrednom ponudom, odabirom i kupnjom u Poslovnici Prodavatelja.
Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.
Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima poslovanja (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).
Pristup Internet stranici
Članak 3.
Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Uvjeta.
Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja
Članak 4.
Ovi Uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP-a. Korištenjem Internet stranice smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima te da iste razumije i prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u Poslovnici, Prodavatelj će prije zaključenja kupnje informirati Kupca o Općim uvjetima poslovanja te gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti.
GLAVA II.  OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
Obveze korisnika prilikom korištenja
Članak 5.
Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivno pravnim propisima.
Korisnik se obvezuje da neće:
–          unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koje šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koje povređuju tuđa prava i interese i slično,
–          unositi ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično,
–          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici,
–          koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba.
Dokumenti, podaci i informacije
Članak 6.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.
Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Internet stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja Internet stranice, osim kako je to određeno ovim Uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Korisnici Internet stranice mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Prodavatelj, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.
Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojih drugih materijala na Internet stranici Kupci daju Prodavatelju neekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmjena i prilagodbi, izdanja, prijevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja diljem svijeta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Kupci ujedno daju Prodavatelju i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje su naveli sa sadržajima.
Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na Internet stranici Korisnici potvrđuju i jamče da:
–          su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti, na bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
–          su sadržaji istiniti;
–          korištenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
–          će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Prodavatelju, a zbog eventualne štete koja bi nastala vašim sadržajima.
Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava i/ili briše sve postavljene sadržaje. Prodavatelj ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na Internetskoj stranici, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštovati odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.
Fotografije proizvoda prikazane na Internet stranici su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.
Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavatelja nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavatelja.
Sadržaj, onako kako je definiran u Članku 2. uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Internet stranici, isključivo je vlasništvo Prodavatelja i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Prodavatelj zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.karting-arena.com vlasništvo je Prodavatelja ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.
Nije dozvoljeno korištenje stranice www.karting-arena.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing” tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavatelja (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavatelja bez izravne pisane dozvole Prodavatelja.
Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranici, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Prodavatelja. Prodavatelj također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem Internet stranice. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice.
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Korištenje
Članak 7.
Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice ili usluge Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice ili usluge Internet prodaje.
Uređaji
Članak 8.
Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranice i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.
Izmjena Općih uvjeta poslovanja
Članak 9.
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta poslovanja, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj Internet stranice, pod uvjetom javne objave na Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
Troškovi korištenja
Članak 10.
Prodavatelj ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internet stranici i usluzi Internet prodaje.
Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internet stranice ili prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Internet prodaje, uzrokovane tehničkim razlozima.
Punoljetnost
Članak 11.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
Točnost osobnih podataka
Članak 12.
Prilikom korištenja Internet stranice, Korisnici su dužni dati potpune, važeće, točne i istinite osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.
Prijave povrede zaštite i prava
Članak 13.
Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ukoliko Korisnici sumnjaju da je njihovo djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena njihova prava, potrebno je bez odgađanja, obavijestiti Prodavatelja.
GLAVA III.  UGOVOR O KUPOPRODAJI I ONLINE KUPOVINA
Sklapanje ugovora o kupoprodaji
Članak 14.
SPORTKART d.o.o. putem usluge Internet prodaje, kao Prodavatelj i Korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije, dok uslugom kupnje neposredno u Poslovnici, u kojoj Prodavatelj trajno obavlja svoju djelatnost, Prodavatelj i Korisnik fizičkim prisustvom sklapaju ugovor o kupoprodaji.
Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda putem usluge Internet prodaje (Online kupovina) uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).
Ponudu društva SPORTKART d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva SPORTKART d.o.o. i korisnika.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva SPORTKART d.o.o. od strane korisnika na jedan od sljedećih načina:
–          odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
–          odabirom proizvoda, načina plaćanja te izdavanjem računa neposrednom kupnjom u Poslovnici
Registracija
Članak 15.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.
Korištenje korisničkim računom pravnih osoba dozvoljeno je isključivo fizičkoj osobi koja je u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa naznačena u svojstvu odgovorne osobe.
Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, Korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa).
Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici. Korisnik Internet stranice dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati potpune, važeće, točne i istini osobne podatke.
Registracijom korisnik potvrđuje:
–          Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja
–          Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
–          Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.
Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.
Informiranje Korisnika
Članak 16.
Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici www.karting-arena.com redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima poslovanja.
Predugovorna obavijest
Članak 17.
Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. uvjetima plaćanja, uvjetima pružanja usluge, vremenu pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
6. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža
Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno ZZP neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima poslovanja.
Isključenje od odgovornosti Prodavatelja
Članak 18.
Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjenama registriranih podataka
Proces online kupovine – to provjeri kako će biti
Članak 22.
Registracija
Na početnoj stranici www.karting-arena.com u desnom gornjem kutu potrebno je kliknuti na poveznicu „registrirajte se”. Korisnik prvo odabire vrstu registracije, fizička ili pravna osoba. Na idućoj stranici potrebno je ispuniti podatke, podaci označeni sa * su obavezni, te je zatim potrebno potvrditi kako je korisnik upoznat i slaže se s Općim uvjetima poslovanja. Za svaku sljedeću prijavu u gornjem desnom kutu početne stranice www.karting-arena.com Korisnik koristi opciju „Prijava korisnika” i zatim upisuje svoje korisničke podatke. Svi podaci o korisničkom računu nalaze se na poveznici „Korisničke stranice” u gornjem izborniku početne stranice www.karting-arena.com.
Kupovina
Nakon registracije Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavatelja. Najjednostavniji oblik pretrage jest putem tražilice koja se nalazi pri samom vrhu stranice u desnom kutu. Korisnik upisuje traženi pojam i odabire opciju „Traži”. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.
Košarica
Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica” u gornjem desnom kutu stranice Internet stranice. Korisniku u tom trenutku biva prikazan cjelokupan sadržaj košarice. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu, odabrati način plaćanja. Nakon procesa uređivanja sadržaja košarice, Korisnik odabire opciju „Spremi promjene” kako bi spremio željene promjene. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „Izradi web narudžbu” kako bi nastavio proces kupovine.
Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte Korisnika naznačene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.
U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se Korisnici kontaktirati Prodavatelja radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte Korisnika.
GLAVA IV.  CIJENE PROIZVODA
Cijene
Članak 22.
Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Izmjene cijena
Članak 23.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.
Rasprodaje i akcijske prodaje
Članak 24.
Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.
Količina proizvoda po akcijskim uvjetima
Izjava o konverziji – Conversion statement
Članak 29.
Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu. Kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.
Conversion statement
If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here.
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.
GLAVA V.  NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA
Odabir načina plaćanja
Članak 24.
Naručene Proizvode putem usluge Internet prodaje i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti:
–          jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
–          online plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica
–          uplatom na transakcijski račun Prodavatelja
Odabrane Proizvode putem usluge prodaje u Poslovnici Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere prije neposrednog plaćanja:
–          plaćanje novčanicama
–          jednokratnim plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
–          plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica
Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovdje https://www.karting-arena.com/nacin-placanja/
Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu.
Plaćanje karticama (online)
Članak 25.
Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se redirektom na stranice T-com Payway. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem Internet stranice.
Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja. Svaki od prodavatelja je certificiran od strane banaka i ima s bankama sklopljen ugovorni odnos. Internetska trgovina koristi T-Com uslugu PayWay koji osigurava sučelje za sigurno zaprimanje plaćanja preko interneta.
T-Com PayWay se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. T-Com PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem „vatrozida“ (firewalla).
Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomično, odnosno za otkazivanje transakcije. Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.
Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje Kupci mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti T-Com PayWay usluge.
Plaćanje na transakcijski račun
Članak 26.
Kupac može izvršiti plaćanje direktno na transakcijski račun Prodavatelja. Zbog automatskog knjiženja uplata potrebno je upisati ispravni model i poziv na broj primatelja naveden na dokumentu. Za vrijeme uplate se uzima datum izvoda transakcijskog računa Prodavatelja na kojem je uplata vidljiva. Ne odgovaramo za krivo proknjižene uplate u slučaju pogrešno upisanog modela ili poziva na broj primatelja.
Izvršenje plaćanja
Članak 27.
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice ili kada je uplata vidljiva na izvodu transakcijskog računa.
GLAVA VI.  PONUDE
Ponuda
Članak 28.
Ponuda nije obvezujuća. Može biti prihvaćena isključivo po svim stavkama, u slučaju promjene zatražite novu.
Ponuda se ne može koristiti za priznanje pretporeza ni po kojoj osnovi te ni kao ugovor između kupca i prodavatelja već je isključivo informativnog karaktera.
Podaci na računu će biti isti kao i na ponudi, ukoliko trebate izmjene molim naglasite prije izrade računa, kasnija izmjena nije moguća.
Ukoliko ne upišete poziv na broj uplata neće biti proknjižena zbog automatskog sustava. Robu isporučujemo kada uplata postane vidljiva na našem računu. Kako bi ubrzali proces možete poslati kopiju uplate.
Prilikom podizanja robe molimo obavezno donijeti osobnu iskaznicu radi identificiranja preuzimatelja.
Jamstvo navedeno na ponudi je informativnog karaktera i podložno je promjenama, valjano jamstvo i uvjeti napisani su na jamstvenom listu proizvoda.
Prihvaćanje ponude ne rezervira artikle sa ponude, artikli se rezerviraju u trenutku vidljive uplate na transakcijskom računu Prodavatelja. Ukoliko su artikli u međuvremenu postali nedostupni Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca putem e-maila i ponuditi odabir drugih artikala u toj vrijednosti ili povrat uplaćenog iznosa.
GLAVA VII.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Čuvanje privatnosti osobnih podataka
Članak 29.
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika Internet stranice, te će s istima postupati u skladu sa ZZP-om, odnosno drugim primjenjivim propisima.
Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka
Članak 30.
Korisnik prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje Internet stranice, uključujući (ali bez ograničavanja na):
–          suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama ZZP-a, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
–          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
–          suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
–          davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha
Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.
Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internet stranici.
Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.
Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama
Članak 31.
Osobni podaci Korisnika štite se sukladno ZZP-u, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe Kupaca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.
Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 31.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.
Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama
Članak 32.
Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba
Otklanjanje pogrešaka
Članak 33.
Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.
Prijava pogrešaka
Članak 34.
Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.
Cookie (Kolačić)
Članak 35.
Definicija
Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.
Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.
Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.
Vrste kolačića
Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.
Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.
Načini funkcioniranja
Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.
Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice „pop-up“ oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.
Korištenje kolačića na Internet stranicama Prodavatelja
Internet stranica Prodavatelja koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.
Internet stranica Prodavatelja koristi:
–          privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
–          stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke
Dodatne informacije oko isključivanja kolačića
Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
GLAVA VIII.  IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA I OSTALE ODREDBE
Pravo na izmjene Općih uvjeta poslovanja
Članak 36.
Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete poslovanja.
Važenje Općih uvjeta poslovanja
Članak 37.
Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti poslovanja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.
Rješavanje sporova
Članak 66.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta poslovanja rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
Kopiranje
Članak 38.
Dokumenti objavljeni na ovoj Internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Internet stranice trećih osoba
Članak 39.
Internet stranica Prodavatelja www.karting-arena.com može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.
Stupanje na snagu
Članak 40.
Ovi Uvjeti stupaju na snagu s danom objavljivanja.
Niste pronašli odgovor na pitanje? Slobodno nam pošaljite upit na mail info@karting-arena.com ili nas kontaktirajte na broj telefona +385 1 778 7534

UVJETI KORIŠTENJA

GLAVA I.  OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Internetska stranica www.karting-arena.comu vlasništvu je trgovačkog društva SPORTKART d.o.o. za trgovinu i usluge, Avenija Dubrovnik 15/33, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, upisan u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 20156458678, MBS: 080863079, IBAN: HR62 2360 0001 1023 9697 9, otvoren kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.
Nositelj svih prava na Internet stranici www.karting-arena.com (dalje: Internet stranica) je trgovačko društvo SPORTKART d.o.o.
Svi podaci na Internet stranici prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Prodavatelj ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti) utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.karting-arena.com, online kupnje i kupnje u poslovnici.
Prodavatelj ove Uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, kao i direktnom kupnjom proizvoda u poslovnici Prodavatelja smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.karting-arena.com u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.
Pojmovi
Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:
Prodavatelj je trgovačko društvo SPORTKART d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem na adresi Avenija Dubrovnik 15/33, 10 000 Zagreb.
Poslovnica predstavlja mjesto Prodavatelja na kojem se može obaviti direktna kupnja i ostale usluge, a koja je smještena na lokaciji Avenija Dubrovnik 15/33, 10 000 Zagreb.
Internet stranica označava Internet stranicu www.karting-arena.com.
Poslovnica predstavlja prodajna mjesta prodavatelja SPORTKART d.o.o.
Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.
Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluge Internet prodaje (Online kupnje) na Internet stranici.
Kupac je korisnik koji putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu prodavatelju, te isplati kupoprodajnu cijenu,  ili neposrednim dolaskom u Poslovnicu obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.
Posjetitelj korisnik koji pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).
Korisnički podaci predstavljaju cjelinu koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Internet stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.
Korištenje Internet stranice predstavlja pristup stranici www.karting-arena.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet prodaje.
Usluga Internet prodaje (Online kupovina) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.
Usluga prodaje u Poslovnici (Direktna kupnja) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju svih raspoloživih proizvoda neposredno u Poslovnici Prodavatelja, u kojoj Prodavatelj trajno obavlja svoju djelatnost.
Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om.
Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.
Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na Internet stranici, a koje je moguće kupiti putem Internet prodaje te cijeli asortiman proizvoda izložen u Poslovnici, koje je moguće kupiti putem prodaje u Poslovnici.
Sadržaj uključuje :
–          sve informacije s Internet stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
–          sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima
–          informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju
–          informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
–          Podaci o Prodavatelju
Usluga označava uslugu elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Internet stranice u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu te uslugu direktne trgovine neposrednom ponudom, odabirom i kupnjom u Poslovnici Prodavatelja.
Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.
Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima poslovanja (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).
Pristup Internet stranici
Članak 3.
Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Uvjeta.
Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja
Članak 4.
Ovi Uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP-a. Korištenjem Internet stranice smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima te da iste razumije i prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u Poslovnici, Prodavatelj će prije zaključenja kupnje informirati Kupca o Općim uvjetima poslovanja te gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti.
GLAVA II.  OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
Obveze korisnika prilikom korištenja
Članak 5.
Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivno pravnim propisima.
Korisnik se obvezuje da neće:
–          unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koje šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koje povređuju tuđa prava i interese i slično,
–          unositi ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično,
–          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici,
–          koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba.
Dokumenti, podaci i informacije
Članak 6.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.
Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Internet stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja Internet stranice, osim kako je to određeno ovim Uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Korisnici Internet stranice mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Prodavatelj, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.
Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojih drugih materijala na Internet stranici Kupci daju Prodavatelju neekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmjena i prilagodbi, izdanja, prijevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja diljem svijeta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Kupci ujedno daju Prodavatelju i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje su naveli sa sadržajima.
Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na Internet stranici Korisnici potvrđuju i jamče da:
–          su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti, na bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
–          su sadržaji istiniti;
–          korištenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
–          će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Prodavatelju, a zbog eventualne štete koja bi nastala vašim sadržajima.
Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava i/ili briše sve postavljene sadržaje. Prodavatelj ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na Internetskoj stranici, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštovati odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.
Fotografije proizvoda prikazane na Internet stranici su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.
Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavatelja nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavatelja.
Sadržaj, onako kako je definiran u Članku 2. uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Internet stranici, isključivo je vlasništvo Prodavatelja i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Prodavatelj zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.karting-arena.com vlasništvo je Prodavatelja ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.
Nije dozvoljeno korištenje stranice www.karting-arena.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing” tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavatelja (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavatelja bez izravne pisane dozvole Prodavatelja.
Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranici, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Prodavatelja. Prodavatelj također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem Internet stranice. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice.
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Korištenje
Članak 7.
Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice ili usluge Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice ili usluge Internet prodaje.
Uređaji
Članak 8.
Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranice i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.
Izmjena Općih uvjeta poslovanja
Članak 9.
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta poslovanja, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj Internet stranice, pod uvjetom javne objave na Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
Troškovi korištenja
Članak 10.
Prodavatelj ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internet stranici i usluzi Internet prodaje.
Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internet stranice ili prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Internet prodaje, uzrokovane tehničkim razlozima.
Punoljetnost
Članak 11.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
Točnost osobnih podataka
Članak 12.
Prilikom korištenja Internet stranice, Korisnici su dužni dati potpune, važeće, točne i istinite osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.
Prijave povrede zaštite i prava
Članak 13.
Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ukoliko Korisnici sumnjaju da je njihovo djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena njihova prava, potrebno je bez odgađanja, obavijestiti Prodavatelja.
GLAVA III.  UGOVOR O KUPOPRODAJI I ONLINE KUPOVINA
Sklapanje ugovora o kupoprodaji
Članak 14.
SPORTKART d.o.o. putem usluge Internet prodaje, kao Prodavatelj i Korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije, dok uslugom kupnje neposredno u Poslovnici, u kojoj Prodavatelj trajno obavlja svoju djelatnost, Prodavatelj i Korisnik fizičkim prisustvom sklapaju ugovor o kupoprodaji.
Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda putem usluge Internet prodaje (Online kupovina) uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).
Ponudu društva SPORTKART d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva SPORTKART d.o.o. i korisnika.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva SPORTKART d.o.o. od strane korisnika na jedan od sljedećih načina:
–          odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
–          odabirom proizvoda, načina plaćanja te izdavanjem računa neposrednom kupnjom u Poslovnici
Registracija
Članak 15.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.
Korištenje korisničkim računom pravnih osoba dozvoljeno je isključivo fizičkoj osobi koja je u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa naznačena u svojstvu odgovorne osobe.
Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, Korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa).
Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici. Korisnik Internet stranice dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati potpune, važeće, točne i istini osobne podatke.
Registracijom korisnik potvrđuje:
–          Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja
–          Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
–          Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.
Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.
Informiranje Korisnika
Članak 16.
Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici www.karting-arena.com redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima poslovanja.
Predugovorna obavijest
Članak 17.
Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. uvjetima plaćanja, uvjetima pružanja usluge, vremenu pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
6. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža
Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno ZZP neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima poslovanja.
Isključenje od odgovornosti Prodavatelja
Članak 18.
Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjenama registriranih podataka
Proces online kupovine – to provjeri kako će biti
Članak 22.
Registracija
Na početnoj stranici www.karting-arena.com u desnom gornjem kutu potrebno je kliknuti na poveznicu „registrirajte se”. Korisnik prvo odabire vrstu registracije, fizička ili pravna osoba. Na idućoj stranici potrebno je ispuniti podatke, podaci označeni sa * su obavezni, te je zatim potrebno potvrditi kako je korisnik upoznat i slaže se s Općim uvjetima poslovanja. Za svaku sljedeću prijavu u gornjem desnom kutu početne stranice www.karting-arena.com Korisnik koristi opciju „Prijava korisnika” i zatim upisuje svoje korisničke podatke. Svi podaci o korisničkom računu nalaze se na poveznici „Korisničke stranice” u gornjem izborniku početne stranice www.karting-arena.com.
Kupovina
Nakon registracije Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavatelja. Najjednostavniji oblik pretrage jest putem tražilice koja se nalazi pri samom vrhu stranice u desnom kutu. Korisnik upisuje traženi pojam i odabire opciju „Traži”. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.
Košarica
Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica” u gornjem desnom kutu stranice Internet stranice. Korisniku u tom trenutku biva prikazan cjelokupan sadržaj košarice. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu, odabrati način plaćanja. Nakon procesa uređivanja sadržaja košarice, Korisnik odabire opciju „Spremi promjene” kako bi spremio željene promjene. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „Izradi web narudžbu” kako bi nastavio proces kupovine.
Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte Korisnika naznačene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.
U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se Korisnici kontaktirati Prodavatelja radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte Korisnika.
GLAVA IV.  CIJENE PROIZVODA
Cijene
Članak 22.
Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Izmjene cijena
Članak 23.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.
Rasprodaje i akcijske prodaje
Članak 24.
Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.
Količina proizvoda po akcijskim uvjetima
Izjava o konverziji – Conversion statement
Članak 29.
Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu. Kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.
Conversion statement
If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here.
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.
GLAVA V.  NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA
Odabir načina plaćanja
Članak 24.
Naručene Proizvode putem usluge Internet prodaje i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti:
–          jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
–          online plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica
–          uplatom na transakcijski račun Prodavatelja
Odabrane Proizvode putem usluge prodaje u Poslovnici Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere prije neposrednog plaćanja:
–          plaćanje novčanicama
–          jednokratnim plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
–          plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica
Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovdje https://www.karting-arena.com/nacin-placanja/
Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu.
Plaćanje karticama (online)
Članak 25.
Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se redirektom na stranice T-com Payway. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem Internet stranice.
Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja. Svaki od prodavatelja je certificiran od strane banaka i ima s bankama sklopljen ugovorni odnos. Internetska trgovina koristi T-Com uslugu PayWay koji osigurava sučelje za sigurno zaprimanje plaćanja preko interneta.
T-Com PayWay se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. T-Com PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem „vatrozida“ (firewalla).
Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomično, odnosno za otkazivanje transakcije. Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.
Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje Kupci mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti T-Com PayWay usluge.
Plaćanje na transakcijski račun
Članak 26.
Kupac može izvršiti plaćanje direktno na transakcijski račun Prodavatelja. Zbog automatskog knjiženja uplata potrebno je upisati ispravni model i poziv na broj primatelja naveden na dokumentu. Za vrijeme uplate se uzima datum izvoda transakcijskog računa Prodavatelja na kojem je uplata vidljiva. Ne odgovaramo za krivo proknjižene uplate u slučaju pogrešno upisanog modela ili poziva na broj primatelja.
Izvršenje plaćanja
Članak 27.
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice ili kada je uplata vidljiva na izvodu transakcijskog računa.
GLAVA VI.  PONUDE
Ponuda
Članak 28.
Ponuda nije obvezujuća. Može biti prihvaćena isključivo po svim stavkama, u slučaju promjene zatražite novu.
Ponuda se ne može koristiti za priznanje pretporeza ni po kojoj osnovi te ni kao ugovor između kupca i prodavatelja već je isključivo informativnog karaktera.
Podaci na računu će biti isti kao i na ponudi, ukoliko trebate izmjene molim naglasite prije izrade računa, kasnija izmjena nije moguća.
Ukoliko ne upišete poziv na broj uplata neće biti proknjižena zbog automatskog sustava. Robu isporučujemo kada uplata postane vidljiva na našem računu. Kako bi ubrzali proces možete poslati kopiju uplate.
Prilikom podizanja robe molimo obavezno donijeti osobnu iskaznicu radi identificiranja preuzimatelja.
Jamstvo navedeno na ponudi je informativnog karaktera i podložno je promjenama, valjano jamstvo i uvjeti napisani su na jamstvenom listu proizvoda.
Prihvaćanje ponude ne rezervira artikle sa ponude, artikli se rezerviraju u trenutku vidljive uplate na transakcijskom računu Prodavatelja. Ukoliko su artikli u međuvremenu postali nedostupni Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca putem e-maila i ponuditi odabir drugih artikala u toj vrijednosti ili povrat uplaćenog iznosa.
GLAVA VII.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Čuvanje privatnosti osobnih podataka
Članak 29.
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika Internet stranice, te će s istima postupati u skladu sa ZZP-om, odnosno drugim primjenjivim propisima.
Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka
Članak 30.
Korisnik prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje Internet stranice, uključujući (ali bez ograničavanja na):
–          suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama ZZP-a, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
–          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
–          suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
–          davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha
Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.
Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internet stranici.
Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.
Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama
Članak 31.
Osobni podaci Korisnika štite se sukladno ZZP-u, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe Kupaca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.
Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 31.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.
Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama
Članak 32.
Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba
Otklanjanje pogrešaka
Članak 33.
Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.
Prijava pogrešaka
Članak 34.
Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.
Cookie (Kolačić)
Članak 35.
Definicija
Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.
Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.
Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.
Vrste kolačića
Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.
Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.
Načini funkcioniranja
Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.
Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice „pop-up“ oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.
Korištenje kolačića na Internet stranicama Prodavatelja
Internet stranica Prodavatelja koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.
Internet stranica Prodavatelja koristi:
–          privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
–          stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke
Dodatne informacije oko isključivanja kolačića
Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
GLAVA VIII.  IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA I OSTALE ODREDBE
Pravo na izmjene Općih uvjeta poslovanja
Članak 36.
Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete poslovanja.
Važenje Općih uvjeta poslovanja
Članak 37.
Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti poslovanja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.
Rješavanje sporova
Članak 66.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta poslovanja rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
Kopiranje
Članak 38.
Dokumenti objavljeni na ovoj Internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Internet stranice trećih osoba
Članak 39.
Internet stranica Prodavatelja www.karting-arena.com može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.
Stupanje na snagu
Članak 40.
Ovi Uvjeti stupaju na snagu s danom objavljivanja.
Niste pronašli odgovor na pitanje? Slobodno nam pošaljite upit na mail info@karting-arena.com ili nas kontaktirajte na broj telefona +385 1 778 7534