Escape Igre

Djeca mlađa od 12 godina obavezno moraju biti u pratnji roditelja. Djeca starija od 12 godina mogu igrati samostalno (maksimalno 5 igrača - nitko ne smije biti mlađi od 12 godina).
Dijete mlađe od 8 godina ne smatra se igračem te može biti u sobi sa svojim roditeljima.